Latvijas Republikas Ministru kabinets

Latvijas Republikas (LR) Ministru kabinets (MK) ir Latvijas valsts augstākā izpildvara jeb Latvijas valsts valdība. LR MK sastāvs un darbība tiek noteikta saskaņā ar LR Satversmi un MK iekārtas likumu. Ministru kabinetu veido persona, kurai tā veidošanu uztic Valsts Prezidents. Šī persona parasti kļūst par Ministru prezidentu jeb premjerministru.

Pilntiesīga kabineta locekļa statusā Ministru prezidents var iecelt vienu Ministru prezidenta biedru un vienu vai vairākus ministrus, kas veiktu pienākumus īpašu uzdevumu gadījumā. Kompetenci, kurai jāpiemīt Ministru prezidenta biedram un īpašo uzdevumu ministriem, nosaka Ministru kabinets. Ministru prezidentam ir tiesības amatā iecelt arī valsts ministru. Tāpat Ministru prezidentam, neskaitot savus tiešos pienākumus, ir tiesības uzņemties arī vienas ministrijas pastāvīgu valdību.

Tomēr viss nav tik vienkārši – Ministru kabinetam ir tiesības sākt pildīt savus pienākumus tikai pēc tam, kad tas ir guvis Saeimas atbalstu uzticības balsojumā, bet valsts ministriem un atsevišķiem ministriem, kurus Ministru prezidents ieceļ amatos vēlākā laika posmā, ir nepieciešams arī īpašs Saeimas lēmums par uzticību.

Gadījumā, ja Saeima izsaka neuzticību Ministru prezidentam, tad ir jāatkāpjas ne vien pašam Ministru prezidentam, bet arī visam tā izveidotajam Ministru kabinetam. Vienkāršākos gadījumos, kad Saeima neuzticību izsaka tikai atsevišķam ministram, tam ir jāatkāpjas, bet Ministru prezidentam tā vietā ir jāaicina kāda cita persona. Protams, arī no jauna uzaicinātajām personām ir tiesības sākt pildīt ministra amata pienākumus tikai tad, kad tās ir saņēmušas Saeimas uzticību. Ja Ministru prezidents palūdz, lai valsts ministrs vai ministrs atkāpjas, tam ir jāatkāpjas arī tādā gadījumā, ja Saeima tam nav izteikusi neuzticību. Ministru atkāpšanās gadījumos Ministru prezidentam ir tiesības uz laiku uzņemties to pienākumus vai uzdot tos pildīt kādiem citiem ministriem.

Neuzticību Ministru kabinetam iespējams izteikt divos veidos – pieņemot attiecīgu lēmumu vai noraidot Saeimā iesniegto, Ministru kabineta izveidoto gadskārtējo valsts budžeta projektu. Par to, ka Ministru kabinetam ir izteikta neuzticība un līdz ar to tam ir jāatkāpjas, Ministru prezidents ziņo Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam, kurš savukārt tuvākās sēdes laikā par to informē Saeimu.

Ministru prezidents vai valsts ministri un atsevišķi ministri, kas ir atkāpušies bez neuzticības izteikšanas vai kuriem ir izteikta neuzticība, parasti turpina pildīt savus pienākumus, izņemot tos gadījumus, kad Saeima ir nolēmusi citādi, šo ministru vietā ieceļot personas, kas uzdotos pienākumus pilda līdz brīdim, kad tos uzņemas konkrētā amata pēcnācēji.

Ministru kabinetu veido Ministru prezidents un sekojoši ministri – aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, iekšlietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, satiksmes ministrs, tieslietu ministrs, veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī zemkopības ministrs.

4
Share